ייפיו כוח ליציאת קטין מהמדינה

1. חוקיות המעבר לחו"ל עם הורים ייפוי כוח לקטין לצאת מהארץ הוא מסמך המאפשר למחזיק לטפל בילד בהיעדרו. ייפוי הכוח ניתן על ידי הורה או אפוטרופוס חוקי והוא חייב באישור הרשויות המוסמכות. חוקיות המעבר לחו"ל עם ההורים תלויה בגורמים רבים. לדוגמה, אם שני ההורים הם אזרחים והם מתגוררים במדינה אחרת, זה יהיה חוקי כל עוד […]