Club Knit


מותג סריגים שהוקם על ידי ליסבת׳, סורגת מקצועית שמטרתה העיקרית היא לפתח וליצור סריגים המשלבים עיצוב שיקי ונשי יחד עם נוחות ואיכות נצחית. 
כל הקולקציה נסרגת בסטודיו שנמצא בציריך ומיוצרת על פי דרישה. שיטה זו מאפשרת להגביל את הבזבוז וגם לקחת בחשבון בקשות מיוחדות להתאמות אישיות. 
המותג מאמין כי באחריותו להפוך את כדור הארץ למקום טוב יותר ולכן שואף לעבוד עם שרשרת אספקה נקייה. בעלי החיים המספקים את הצמר מטופלים בחוות משפחתיות. לאחר גזיזת הצמר הוא נצבע בצבעים בעלי השפעה נמוכה, המוסמכים על פי תו התקן REACH.