אורגני


בדים אורגניים, כמו כותנה אורגנית או המפ אורגני, מקורם בזרעים שאינם מהונדסים גנטית ושלא מרססים אותם בקוטלי חרקים ובחומרי הדברה.
על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי, קוטלי חרקים וחומרי הדברה גורמים להרעלה קשה לכ- 3 מיליון עובדים, מידי שנה, הנמצאים במדינות מתפתחות, מתוכם 20,000 מתים כל שנה.