בדים ממוחזרים


בדים ממוחזרים הם למעשה מלאי בד מתים (dead stock) שלא נעשה בהם שימוש, בעיקר על ידי בתי אופנה גדולים, והם הופכים לפסולת. שימוש בבדים אלה, ושמירתם מלהפוך לאשפה עושים את הפריטים הנמצאים בערך זה, מדהימים עבורך ועבור הסביבה. 
נוסף לשימוש במלאי בד מתים, כיום חברות אופנה רבות מייצרות קולקציות מבד שיוצר מפסולת ניילון,  ®ECONYL, כמו רשתות דיג ובקבוקי מים מפלסטיק.
כך ניתן לקנות מוצר חדש מבלי להשתמש במשאב חדש.

Coming Soon..