Rhumaa


מותג זה מתמקד בעשיית ההבדל מאחרים באמצעות שימוש בבדים בר קיימא, ייצור חיובי ועל ידי יצירת במה לאמנים שלהם. כשאתם לובשים Rhumaa, אתם לובשים סיפור אמנות עם מסר רב עוצמה אותו אתם מעריכים ומשתפים הלאה. זוהי תזכורת כי הבגדים שלנו בונים את הזהות שלנו ואנחנו מה שאנחנו לובשים!
המותג רוצה שתרגישו מדהים בבגדים שלהם, לא רק מתי או איך , אלא גם למה אתם לובשים אותם.