אשראי עסקי – למי לפנות ואיך מקבלים?

אשראי עסקי

אשראי עסקי היא הלוואה המיועדת למגזר העסקי וניתנת על ידי גוף פיננסי מסוים כגון בנקים, קרנות סיוע ממשלתיות או חברות האשראי. התנאים לקבלת האשראי משתנות אמנם משתנות מגוף פיננסי אחד למשנהו, אך ככל שיש לעסק יותר בטוחות וערבויות, כך מצבו טוב יותר. דוגמה לבטוחות עשויה להיות צ'יקים שעוד לא נפדו או חשבוניות המעידות על כך […]